Ngumbah Keris

KamusIndonesiaDjawa

Ora ana udan ora ana angin, lha kok ujug-ujug kangen guneman nganggo basa Jawa. Apa merga dina iki tanggal sangalikur pebruari sing mung kedaden saben patang taun pisan, itu masih menjadi misteri. Halah. Arepa wis krasan nang Kulon nganti pirang-pirang taun, ilatku iki sakjane isih fasih nggedebus cara Jawa. Kamus kuna sing dak poto nang ngisor iki kasusun dening Raden Sasrasoeganda taun 1913. Jinguk, bukune wis satus taun punjul umure. Nanging edisi iki ketoke dudu sing cetakan pertama, amarga wis nganggo ejaan “Kamus”, dudu “Kamoes”. Nang njero bukune ana tandatangan pemilik sebelumnya kanthi cathetan somewhere in 1958. Samake hardcover abang mbranang, judule kacithak timbul (embossed), yen disawang-sawang kok ya kétok mbois, ngelingake marang samak klasik The Catcher in the Rye. Salah sawijining entry sing dak senengi nang kamus iki, random wae milihe, yaiku “kerontjong”. Kejaba “araning lagoe oetawa lelagon” jebul ana definisi liyane, yaiku “klintingan kang ditrapake ing gelang sikil oetawa ing goeloe djaran“. Oalah, berarti lagu “Naik Dilman” kudu direvisi, bos.. Ora mung dakdikduk dikdakdikduk suara sepatu kuda, ning ya ana variasi cringcringcring crengcreng suara gelang kuda! Entry liyane sing ora kalah nyenengake, yaiku “pitam”. Malah saka kamus iki aku entuk ngelmu yen tembung iku jebul asale saka basa Tamil (!), sing tegese, seperti telah kita ketahui bersama, “rasane awak abot“. Memper karo sing ditulis nang Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976), “pusing kepala (karena darah naik ke kepala)”, nanging Pak W.J.S. Poerwadarminta ora maringi info asalkata-nya saka tembung basa apa. Istilahe pakdhe-pakdhe jaman mbiyen, “bludrek” kae lho. Yen kuwi genah saka basa Landa “bloeddruk” alias darah tinggi. Siji meneh conto sing uga apik nang Kamoes Indonesia-Djawa iki: “rantjap”. Ngene tegese: “I. aso sadéla kaja ta toemrap wong kang dajoengan ; II. landep banget, toemrap gegaman“. Eee lha dalah, kok ora kasebut perkara yang satu itu? Apa merga jaman semana durung dikenal istilah kanggo kegiatan “ngumbah keris ngelap gaman” sendiri dalam tanda kutip? Isa wae merga terhalang budaya ewuh pakewuh, maklum orang Jawa cyiin. Lha entry “kotjok” ing kamus iki definisine malah digawa nang “ngotjok: ngodjag-odjag djamoe kang arep di-ombe“, “ngotjok: ngasoet kertoe, lan lia-liane“. Sik, sik, berarti isih ana ruang interpretasi yang sengaja disisakan di “dan lain-lain” tadi itu. Good job, Pakdhe Sasra! Aku bocahmu! Oya guys, yen umpamane bar maca statusku iki ujug-ujug darah mudamu mendadak bergejolak, njur pengen “berkuda” alias naik dilman istimewa “..kududuk di muka…“, uhuk, utawa sing paling apes ya “asyik sendiri” ditemani sekotak tissue nang kosanmu sing sumuk kebak nyamuk, mungkin sambil diiringi iramakrontjong.mp3 (waduh, fantasi orang siapa yang tahu?), ya wis karepmu lah ndes, sing penting aja nganti kowe nesu-nesu njur nduding aku sebagai biang masalah. Utegmu sing ngeres kok wong liya sing disalahke. Ra mbejaji!

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *